ENG        

�retim

Trist�r mod�lleri, �l�me ve kontrol �r�nleri, AG-OG kompanzasyon sistemlerimiz hakk�nda bilgi edinin.
Devam�n� Oku

Hizmetler

Projelendirme ve taahh�t, �l�me, ar-ge, enerji izleme hizmetlerimiz hakk�nda bilgi edinin.
Devam�n� Oku

Teknik Bilgi

G�� kalitesi ve kompanzasyon konusunda g�ncel teknik bilgilere, �r�n dok�manlar�na ula��n.
Devam�n� Oku

Haberler

Elektrik enerjisi sekt�r� ve firmam�z�n faaliyetleri ile ilgili g�ncel bilgilere ula��n.
Devam�n� Oku

Web sitemize ho� geldiniz. Sitemizde g�� kalitesi kavram�n�n daha iyi anla��lmas�na y�nelik pratik ve akademik teknik bilgileri; firmam�z�n g�� kalitesi problemlerine ili�kin �r�nleri, sistem ��z�mleri ve hizmetleri hakk�ndaki detayl� bilgileri bulabilirsiniz. Devam�n� Oku

FOTO�RAF GALER�S�

HABERLER

Shake Image

6-8 Mart 2018 tarihlerinde Dubai/ Birle�ik Arap Emirlikleri�nde d�zenlenecek olan �Middle East Electricity 2018 43. Uluslararas� Elektrik, Elektronik ve Ayd�nlatma Fuar��nda yerimizi alaca��z, t�m de�erli m��terilerimizi stand�m�za bekleriz. Devam�n� Oku

Shake Image

PFC24S.TCR, dengeli veya dengesiz, h�zl� de�i�en y�klerin kompanzayonunda kullan�lmak �zere tasarlanm��t�r. Trist�r Kontroll� Reakt�r �zelli�i sayesinde daha hassas kampanzasyon yapabilme yetene�ine sahiptir. Devam�n� Oku

Shake Image

PFC24S.TCR, dengeli veya dengesiz, h�zl� de�i�en y�klerin kompanzayonunda kullan�lmak �zere tasarlanm��t�r. Trist�r Kontroll� Reakt�r �zelli�i sayesinde daha hassas kampanzasyon yapabilme yetene�ine sahiptir. Devam�n� Oku

Shake Image

End�striyel tesisler ve elektrik da��t�m/trafo merkezleri ile kesintisiz ayd�nlatma ihtiyac� olan alanlarda kullan�lmak �zere LEDAR serisi led etanj ayd�nlatma armat�rlerimizin �retimine ba�lanm��t�r. Devam�n� Oku

Shake Image

TEDA� �artnamesine uygun ayarlanabilir �arj gerilimli, LCD ekranl� ak� redres�r setlerimizin �retimine ba�lanm��t�r.Devam�n� Oku

Shake Image

Firmam�z, trist�rl� kompanzasyon kontakt�rleri �r�n serisine yeni bir �r�n daha ekledi. 160A'lik trist�r mod�llerinin ar-ge �al��malar� tamamlanarak seri �retime ge�ildi. Thyricon 3P2-160, 100kVAr'a kadar g��teki kompanzasyon kademelerini tek bir mod�lle devreye al�nabilmesine olanak tan�yarak ekonomik bir ��z�m sunuyor. Devam�n� Oku

NEDEN ELEKTROLOJ�K?

�r�n ve hizmet kalitesi Elektrolojik'in �ncelikli hedefidir. Se�kin kadrosu ile m�kemmelli�i hedefleyerek; rekabet�i, g�venilir, y�ksek kaliteli ��z�mler sunar. Devam�n� oku
Firmam�z size az�n� ya da fazlas�n� de�il ihtiya�lar�n�za en uygun �r�n�, sistem ve hizmetleri �nerir, �st�n kaliteyle ve zaman�nda sunar. Devam�n� oku
Elektrolojik sadece �r�n satmaz, sat�� sonras� gerekli teknik destek zaman�nda, ihtiya�lar�n�za uygun olarak sunulur. Devam�n� oku
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset